Aan deze website mogen geen rechten worden ontleend. Al het materiaal op deze pagina is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Stichting Intocht Sint Nicolaas worden gebruikt, vermenigvuldigd of verspreid.

Persoonsgegevens door Stichting Intocht Sint Nicolaas verkregen via deze website, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens verworven zijn. Tevens blijven de gegevens in bezit van Stichting Intocht Sint Nicolaas en zullen de gegevens nooit worden overhandigd aan derden.